Uitslag peiling verloonde uren

Er is sprake van 10 verloonde uren als een werknemer voor 10 uur beschikbaarheidsdienst per uur 10% van het uurloon ontvangt. Van de 457 salarisprofessionals die deelnamen aan de peiling koos 46% voor het juiste antwoord.

Hieronder vindt u de volledige vraag en een toelichting op het antwoord. 

Vraag

Een werknemer draait 10 uur beschikbaarheidsdienst. Hij ontvangt per uur beschikbaarheidsdienst 10% van zijn uurloon. Het aantal verloonde uren is:

  • 10 uur (46%)
  • 1 uur (13%)
  • Er zijn geen verloonde uren. (41%) 

Het 1e antwoord is juist. 

Toelichting

Of sprake is van verloonde uren als de werkgever een vergoeding betaalt voor beschikbaarheidsdiensten, hangt af van wat werkgever en werknemer contractueel zijn overeengekomen.

De werknemer ontvangt een vergoeding per uur beschikbaarheidsdienst. Deze uren zijn verloonde uren. Dit geldt ook als de werkgever niet het normale uurloon betaalt. 

Vergoedt een werkgever slechts een deel van de uren die de werknemer beschikbaar moet zijn? Dan zijn alleen de uren waarvoor de werknemer een vergoeding ontvangt verloonde uren. De uren waarvoor de werknemer geen vergoeding krijgt, zijn dus geen verloonde uren. 

Geeft een werkgever een vaste vergoeding per beschikbaarheidsdienst, ongeacht het aantal uren dat de werknemer beschikbaar is, dan leidt dat niet tot verloonde uren.

Meer informatie

Vraag 14 Memo verloonde uren op belastingdienst.nl.

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,