Check verloonde uren 2023

Het is belangrijk dat u het aantal verloonde uren in de aangiften loonheffingen over 2023 controleert. Vooral bij overuren, ploegentoeslag en onregelmatigheidstoeslag merkt de Belastingdienst dat de verloonde uren soms niet goed worden ingevuld. Mogelijk loopt u hierdoor het lage-inkomensvoordeel mis of ontvangt u te veel lage-inkomensvoordeel (LIV). 

Informatie over verloonde uren leest u in paragraaf 29.9 en in het Memo verloonde uren. Hier vindt u ook voorbeelden van verloonde uren bij overuren en werken in ploegendiensten.   

Berekening LIV en correcties indienen

Hebt u de verloonde uren niet goed hebt ingevuld? Dan moet u correcties indienen. Aangiften en correcties over aangiftetijdvakken van 2023 die u tot en met 31 januari 2024 hebt gedaan, worden meegenomen in de voorlopige berekening van het LIV. Deze ontvangt u vóór 15 maart 2024. Dient u na 31 januari 2024 correcties in, maar uiterlijk op 1 mei 2024? Dan worden deze meegenomen in de definitieve berekening van het LIV.

Waarom is het belangrijk de verloonde uren juist in te vullen?

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren is niet alleen van belang voor het LIV maar voor meerdere regelingen van verschillende afnemers. Voorbeelden hiervan zijn:

  • voor UWV voor bepaling van het maatmanloon en de duur van een WW- en WIA-uitkering
  • voor UWV voor de berekening van de loonkostenvoordelen
  • voor uzelf als werkgever in verband met het herzien van de lage AWf-premie bij de 30%-normoverschrijding
  • voor RVO voor de S&O-regeling
  • voor diverse pensioenfondsen
  • voor de Nederlandse Arbeidsinspectie ter indicatie of het minimumloon wordt nageleefd
  • voor het CBS voor het maken van statistieken over arbeid, lonen en inkomen
  • voor de Belastingdienst voor de vaststelling van toeslagen

Relevante informatie

RVO, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,