De Belastingdienst verlaagt de ten onrechte in rekening gebrachte kosten voor een aanmaning of dwangbevel. Werkgevers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief. De terugbetaling van deze kosten is gestart en loopt tot eind 2021.

Wanneer een werkgever een aanslag niet of niet op tijd betaalt, krijgt hij een aanmaning en als hij vervolgens nog niet betaald, een dwangbevel. Hij moet dan extra kosten betalen. Als de Belastingdienst een aanslag opnieuw vaststelt en de werkgever krijgt een vermindering, moeten deze kosten vaak verlaagd worden. Door een fout in het geautomatiseerde systeem is dit in het verleden niet altijd gebeurd.

Welke aanslag(en)?

Een werkgever ontvangt een brief als de Belastingdienst de afgelopen 10 jaar kosten voor een aanmaning of dwangbevel niet heeft verlaagd, terwijl dat wel had gemoeten. In de brief staat een berekening van het bedrag waarmee de kosten alsnog verlaagd worden.

Het kan gaan om kosten voor verschillende aanslagen en jaren. Daarom ontvangt een werkgever misschien meer dan 1 brief over dit onderwerp en ook meer terugbetalingen.

Wat moeten werkgevers doen?

Werkgevers hoeven niets te doen, maar niet als de Belastingdienst daar om vraagt. Binnen 2 maanden na de datum van de brief, wordt het bedrag verrekend of ontvangt de werkgever een teruggave op het rekeningnummer dat bij de Belastingdienst bekend is.

Meer informatie

belastingdienst.nl

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL