De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers enquêtes waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen. De enquête ging over een werknemer met een auto van de zaak die een vergoeding krijgt voor parkeerkosten.

De vraag was, welke stelling juist is. Van de 705 deelnemers gaf 73% het juiste antwoord: de vergoeding valt onder de intermediaire kosten.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werknemer rijdt in een auto van de zaak naar een klant. De werkgever vergoedt de parkeerkosten die de werknemer hierbij maakt. Welke stelling is juist?

  • De vergoeding is gericht vrijgesteld. (15%)
  • De vergoeding is verplicht werknemersloon. (1%)
  • De vergoeding valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (11%)
  • De vergoeding valt onder de intermediaire kosten. (73%)

Toelichting

Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt en kosten voor deze auto maakt, dan zijn dit intermediaire kosten. Dit geldt ook voor parkeerkosten die de werknemer betaalt. Een vergoeding voor intermediaire kosten is geen loon. Deze kunt u dus onbelast vergoeden.

Intermediaire kosten zijn kosten van de werkgever die de werknemer voorschiet en later van de werkgever terugkrijgt. Bijvoorbeeld kosten voor zaken die tot het vermogen van de werkgever horen en die de werkgever aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld.

Geen werkkostenregeling

Omdat de vergoeding van intermediaire kosten geen loon is, kunt u hiervoor de werkkostenregeling niet toepassen.   

Meer informatie 

Handreiking parkeerkosten
Intermediaire kosten: wat wel en wat niet?

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL