Uitslag enquête vaste kostenvergoeding

De Belastingdienst Forum stelde een vraag dat ging over een vertegenwoordiger die een vaste vergoeding ontvangt. De werkgever heeft geen kostenonderzoek gedaan. Zijn er gevolgen voor de loonheffingen.

Van de 569 salarisprofessionals gaf 60% het juiste antwoord: De volledige vaste vergoeding valt onder de vrije ruimte.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een vertegenwoordiger ontvangt een vaste vergoeding voor maaltijden onderweg en het laten reinigen van kostuums. De werkgever wijst deze aan als eindheffingsloon. Er heeft geen kostenonderzoek plaatsgevonden. Wat is juist? 

    1. De volledige vaste vergoeding is gericht vrijgesteld. (4%)

    1. De volledige vaste vergoeding valt onder de vrije ruimte. (60%)

    1. Alleen de vaste vergoeding die ziet op maaltijden is gericht vrijgesteld. De vaste vergoeding die ziet op het laten reinigen van kostuums valt onder de vrije ruimte. (31%)

    1. Alleen de vaste vergoeding die ziet op het laten reinigen van kostuums is gericht vrijgesteld. De vaste vergoeding die ziet op maaltijden valt onder de vrije ruimte. (5%)

Het 2e antwoord is juist.

Toelichting

Als de werkgever geen kostenonderzoek doet, is de vaste kostenvergoeding loon voor de werknemer. Wijst de werkgever de vaste kostenvergoeding aan als eindheffingsloon, dan valt deze onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Doet de werkgever wel een kostenonderzoek? Dan gaat de vaste vergoeding voor zover deze betrekking heeft op gericht vrijgestelde kosten of intermediaire kosten, niet ten laste van de vrije ruimte.

Als de werkgever in de peiling wel een kostenonderzoek doet, valt de vaste vergoeding voor zover deze betrekking heeft op de maaltijden onderweg onder de gerichte vrijstelling. De vaste vergoeding voor het laten reinigen van kostuums blijft onder de vrije ruimte vallen. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling en dit zijn geen intermediaire kosten.

Meer informatie en een voorbeeld leest u in de handreiking Wanneer kostenonderzoek bij een vaste kostenvergoeding?

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,