Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024

Vanaf 1 januari 2024 is een werkgever verplicht om werknemers per uur minstens het wettelijk minimumuurloon te betalen. De vaste minimummaand-, week- en daglonen verdwijnen.

In het ‘Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024’ vindt u hierover veelgestelde vragen en antwoorden.

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent in veel gevallen dat werkgevers afspraken in cao’s en arbeidscontracten moeten aanpassen. Ook vraagt het om aanpassing van salarisadministratiesystemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld om iedereen hiermee op weg te helpen.

U vindt het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 op rijksoverheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,