Wijziging heffingsmoment aandelenoptierechten

Beloont de werkgever zijn werknemers voor een deel in aandelenoptierechten in plaats van salaris? Vanaf 2023 heeft een werknemer de keuze tussen 2 heffingsmomenten.

Hij kan belasting betalen als hij de rechten omzet in aandelen of op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn.

Een aandelenoptie geeft de werknemer het recht om aandelen van het bedrijf te kopen binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgestelde prijs.

De werknemer betaalt tot en met 2022 nog belasting over de aandelenopties op het moment dat de optierechten worden omgezet in aandelen. Vanaf 2023 verschuift het heffingsmoment naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden.

Er komt wel een keuzeregeling: de werknemer kan er nog altijd voor kiezen om bij uitoefening van de opties al belasting te betalen, ook als de aandelen dan nog niet verhandelbaar zijn.

Hieronder vindt u een infographic om deze regeling te verduidelijken.

Aandelenoptierechten: aanpassingen heffingsmoment, BELASTINGEN, Belastingdienst

De officiële bekendmaking vindt u in het Staatsblad 2022, 539.

Meer informatie leest u in paragraaf 17 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,