Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 1 januari 2022 een vraag en antwoord (V&A) aangepast. Dit V&A behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon.

Onder voorwaarden is in onderstaande situatie geen sprake van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) bij de opname van het verlofstuwmeer.

Vraag

Moet de werkgever naast de normale loonheffing ook de RVU-heffing van 52% afdragen over het tijdens de opname van het stuwmeerverlof uitbetaalde loon?

Een werknemer neemt gedurende enige jaren deel aan een seniorenregeling. Hij werkt in die periode voor tenminste 50% en krijgt 100% van zijn loon doorbetaald. De seniorenregeling is geen regeling RVU. De werknemer heeft daarnaast een verlofstuwmeer van 13 maanden. Dit is onder meer afkomstig van een verlofspaarregeling. Deze staat open voor alle werknemers.

De werknemer zal per 1 juli 2022 ontslag nemen wegens vervroegde pensionering. Hij stopt volledig met werken op 1 juni 2021 en neemt gedurende 13 maanden zijn verlofstuwmeer op met 100% loondoorbetaling. Vanaf 1 juni 2021 is de werknemer geen deelnemer meer van de seniorenregeling. De werkgever stemt in met deze verlofopnamen.

De volledige vraag en antwoord leest u op centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,