Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. Wij hebben enkele vragen en antwoorden die voor u interessant kunnen zijn.

Hieronder vindt u het antwoord op 2 vragen over het corrigeren van loon en inhoudingen van een voorgaand jaar.

  1. Mag je het loon en de inhoudingen van een werknemer van een voorgaand jaar corrigeren?
  2. Zo ja, wat zijn dan de consequenties: – moet de werkgever een nieuwe jaaropgaaf verstrekken? – moet de werknemer de correctie verwerken in zijn aangifte inkomstenbelasting?

Antwoord

Als u fouten of onvolledigheden in een aangifte loonheffingen ontdekt, moet u deze corrigeren. Het gaat hierbij om alle gegevens in de aangifte loonheffingen die onjuist of onvolledig zijn aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn fouten in de hoogte van het loon, de hoogte van de loonheffingen, verloonde uren, coderingen en indicaties.

1. Ja, u corrigeert ook voorgaande jaren (maximaal 5 voorgaande kalenderjaren). Het moet dan gaan om een foute of onvolledige aangifte loonheffingen.

Voorbeeld:

Een werknemer heeft in november € 2.100 aan loon genoten. In de aangifte is een loon aangegeven van € 2.000. De aangifte is dan onjuist en u moet de aangifte van november corrigeren.

Een andere werknemer heeft in november € 3.000 aan loon genoten. Dit zou € 3.500 moeten zijn. De werkgever heeft per ongeluk € 500 niet uitbetaald. Als u in de aangifte een loon aangeeft van € 3.000, dan is de aangifte juist.

De werkgever herstelt de fout door de werknemer in februari van het volgende jaar een bedrag van € 500 na te betalen. Dit loon heeft een genietingsmoment in februari. U corrigeert dan niet de eerdere aangifte van november, maar neemt dat loon op in de aangifte van februari.

2. Als u een correctie verzendt van loon en inhoudingen over een voorgaand jaar, vanwege een onjuistheid in de aangifte, dan moet u de werknemer een nieuwe jaaropgaaf verstrekken. De werknemer moet dan een eventuele hogere inhouding aan zijn werkgever (terug)betalen. Of de werkgever verrekent de hogere inhouding met het nettoloon. Een lagere inhouding betaalt de werkgever uit aan de werknemer.

Als de werknemer aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, moet hij deze op eigen initiatief herstellen. Doet hij dit niet, dan heeft hij een onjuiste aangifte inkomstenbelasting gedaan.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,