Betaald ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar deze nog recht op heeft meenemen naar een nieuwe werkgever. Het is voor UWV nu mogelijk het betaald ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever uit te betalen.

Als uw werknemer met betaald ouderschapsverlof uit dienst gaat, kan deze de rest van het verlof opnemen bij een nieuwe werkgever. Uw werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever.

Afgifte verplichte verklaring

Als uw werknemer daarom vraagt bent u verplicht een verklaring af te geven, waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof uw werknemer nog recht heeft.

Een werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen

Nadat uw nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij u heeft opgenomen, dient u voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in bij UWV. U hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

UWV berekent de hoogte van de uitkering bij de eerste aanvraag. Deze wijzigt niet meer. Ook niet als uw werknemer bij u meer of minder loon krijgt. Uw werknemer krijgt wel meer uitkering als deze extra weken verlof opneemt.

Bron

uwv.nl

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,