Op het wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2022 wijzigen de uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). De grenzen worden aangepast aan de stijging van het minimumloon.

De minimum- en maximumbedragen van het gemiddelde uurloon zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder plus 8% vakantietoeslag.

Uurloongrenzen 2022

Voorwaarden

De werkgever heeft in 2022 recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Let op!

Voor werknemers die minder verdienen dan € 10,73 en jonger zijn dan 21 jaar heeft de werkgever mogelijk recht op het jeugd-LIV.

De aanpassingen van de uurloongrenzen leest u in de Staatscourant. Meer informatie over het LIV en jeugd-LIV vindt u in hoofdstuk 28 Handboek Loonheffingen 2021.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,