Internetconsultatie verruiming uitzondering 30%-herzieningssituatie

U kunt deelnemen aan een internetconsultatie over het verruimen van de uitzondering op de 30%-herzieningssituatie voor de lage premie AWf. Contracten van gemiddeld 35 uur of meer zijn uitgezonderd van de 30%-herzieningssituatie.

Het kabinet wil deze grens verlagen naar gemiddeld 30 uur of meer.

Via de internetconsultatie kunt u kennisnemen van de maatregelen. Ook kunt u reageren en verbeterpunten aandragen. 

Uitzondering 30%-herzieningssituatie

U moet de lage premie AWf herzien als u in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren hebt verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Hier geldt een uitzondering op voor contracten van gemiddeld 35 uur of meer.

Door het verlagen van deze grens naar gemiddeld 30 uur of meer kunnen werkgevers een grotere groep werknemers meer dan 30% uren verlonen zonder de lage premie AWf te herzien naar de hoge premie AWf. Met deze ondergrens van meer dan 30 uur ontstaat voor werkgevers meer wendbaarheid binnen het vaste contract. Daarnaast behouden werknemers met deze ondergrens voldoende zekerheid.   

Reageren

U kunt tot en met 7 augustus 2023 reageren op de internetconsultatie op Overheid.nl.

Overheid, RVO, Nederland , kabinet, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,