Belastingdienst & werkplek

In de enquête over de werkplek thuis koos 68% van de 236 deelnemers voor het juiste antwoord: de vergoeding voor een werktafel en een bureaulamp valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als aan de voorwaarden is voldaan.

THUISWERKEN, werk aan huis,

Hieronder vindt u de vraag en de verschillende antwoorden. Achter elk antwoord ziet u hoeveel procent van de deelnemers daarvoor gekozen heeft.

De vraag

Omdat een werknemer veel thuiswerkt, ontvangt hij een vergoeding voor een werktafel en een bureaulamp. De werknemer betaalt geen eigen bijdrage. De werkgever wijst beide vergoedingen aan als eindheffingsloon. Hoe werkt dit uit onder de werkkostenregeling?

 • Beide vergoedingen vallen onder de vrije ruimte. (19% van de stemmen)
 • Beide vergoedingen vallen onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als aan de voorwaarden is voldaan. (67% van de stemmen)
 • Alleen de vergoeding voor de werktafel valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als aan de voorwaarden is voldaan. De vergoeding voor de bureaulamp valt onder de vrije ruimte. (14% van de stemmen)
 • Alleen de vergoeding voor de bureaulamp valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als aan de voorwaarden is voldaan. De vergoeding voor de werktafel valt onder de vrije ruimte. (0% van de stemmen)

Toelichting

Een vergoeding voor een werktafel en een bureaulamp voor de werkplek thuis, valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Wel moet de voorziening aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De voorziening hangt samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • De werknemer gebruikt de voorziening in de werkruimte.
 • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorziening.
 • De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
  • De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en ergonomisch verantwoord zijn werk kan doen.
  • In de werkruimte zijn voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting.

Niet aan de voorwaarden voldaan

Voldoen de werktafel en bureaulamp niet aan de voorwaarden? Dan gaan de vergoedingen ten koste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. Voor zover het eindheffingsloon de vrije ruimte overschrijdt, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Meer informatie

Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,