Belastingdienst & gerichte vrijstelling

Een vergoeding voor een coronatest valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als een werknemer deze test doet op verzoek van de werkgever. Dit wist 57% van de 400 salarisprofessionals die deelnamen aan de enquête.

Hieronder vindt u de volledige vraag en de verschillende antwoorden. Ook leest u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werknemer moet om zijn functie te kunnen uitoefenen een bewijs van geen coronabesmetting overleggen. Hij laat zich testen bij een commerciële instelling. De werkgever geeft hiervoor een onbelaste vergoeding. Hoe verwerkt u deze in de aangifte loonheffingen?

  • De vergoeding is geen loon. (14%)
  • De vergoeding komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. (29%)
  • De vergoeding valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. (57%)

Toelichting

Alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking is loon. Dit geldt ook voor de vergoeding voor een coronatest. Aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan. De werkgever kan deze vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon.

Voor de vergoeding voor de coronatest geldt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen als de werkgever voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer gebruikt de voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek.
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Een geneeskundige keuring volgens het preventie- en verzuimbeleid van de werkgever valt onder deze gerichte vrijstelling als voldaan is aan bovenstaande voorwaarden.

Meer informatie

Paragraaf 22.1.9 Handboek Loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,