Belastingdienst & Sinterklaasfeest

Op de enquête van de Belastingdienst Forum Salaris over het Sinterklaasfeest en hoeveel de werkgever moet aanwijzen als eindheffingsloon reageerden 395 salarisprofessionals. Het juiste antwoord is: € 500. Voor deze stelling koos 47% van de deelnemers.

kleinegeschenkenregeling, chocoladeletter, belastingdienst, eindheffingsloon

Hieronder vindt u de vraag en de stellingen. Per stelling ziet u hoeveel procent van de deelnemers hierop heeft gestemd.

De vraag

Een werkgever organiseert voor de kinderen van de werknemers een Sinterklaasfeest op de werkplek.

Kosten:

  • komst Sinterklaas en Pieten € 150,
  • drank en strooigoed € 200 en
  • cadeaus kinderen € 500.

De werkgever wil niets belasten bij de werknemer. Hoeveel moet hij aanwijzen als eindheffingsloon en valt onder de vrije ruimte?

  • € 850 (26% van de stemmen)
  • € 700 (5% van de stemmen)
  • € 650 (22% van de stemmen)
  • € 500 (47% van de stemmen) Dit antwoord is juist
  • € 0 (0% van de stemmen)

Uitleg

Als een Sinterklaasfeest op de werkplek plaatsvindt, zijn de volgende waarderingen van toepassing:

Er geldt een nihilwaardering voor de komst van Sinterklaas en Pieten, omdat het feest op de werkplek plaatsvindt.

Met ‘strooigoed ’ bedoelt de redactie snoep dat de kinderen tijdens de bijeenkomst opeten. Dit wordt gezien als een consumptie en kunt u dus waarderen op nihil. Als de kinderen een zak snoep krijgen om mee naar huis te nemen, vormt dit wel loon. Dan moet u dit waarderen tegen de factuurwaarde.

De werkgever wil de cadeaus van de kinderen niet bij de werknemers belasten.

Hij wijst de factuurwaarde van de cadeaus daarom aan als eindheffingsloon. Over het bedrag boven de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,