Belastingdienst & personeelsfeest

Op de peiling over het personeelsfeest en wat u per werknemer tot het loon rekent reageerden 270 salarisprofessionals. Het juiste antwoord is: € 6,70. 31% van de deelnemers koos voor deze stelling.

Hieronder vindt u de vraag en de stellingen. Per stelling ziet u hoeveel procent van de deelnemers hierop heeft gestemd.

De vraag

Een personeelsfeest vindt plaats op de werkplek. De kosten per persoon zijn: eten en drinken € 40 en optreden artiest € 100. De werknemers nemen hun partner mee. Wat rekent u per werknemer tot het loon?

  1. € 0 (35% van de stemmen)
  2. € 3,35 (25% van de stemmen)
  3. € 6,70 (31% van de stemmen) Dit antwoord is juist
  4. € 140 (6% van de stemmen)
  5. € 280 (3% van de stemmen)

Uitleg

Als een personeelsfeest op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het personeelsfeest:

  • Verstrekte consumpties Nihilwaardering
  • Optreden Nihilwaardering
  • Verstrekte maaltijden € 3,35 per werknemer of de partner van de werknemer.


Met ‘eten’ wordt in de vraag een maaltijd bedoeld en geen consumptie. Aangezien de werknemer zijn partner meeneemt rekent u dan € 3,35 x 2 = € 6,70 tot het loon. U kunt ervoor kiezen dit bij de werknemer te belasten of aan te wijzen als eindheffingsloon. Als u het aanwijst als eindheffingsloon, komt het ten laste van de vrije ruimte.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,