Belastingdienst & cafetariaregeling

In de enquête van de Belastingdienst over de cafetariaregeling koos 89% van de 497 deelnemers salarisverwerkers voor de juiste stelling: de werkgever wijst € 500,- aan als eindheffingsloon. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte.

Hieronder vindt u de volledige vraag en de verschillende antwoorden. Achter elk antwoord ziet u hoeveel procent van de deelnemers daarvoor gekozen heeft.

De vraag

Een werknemer wil € 500 van zijn brutoloon uitruilen voor een onbelaste vergoeding voor de aankoop van een fiets. Zonder de uitruil betaalt hij € 200 loonheffing over dit bedrag. De werkgever wijst eindheffingsloon aan:

  1. € 500 als gerichte vrijstelling (7%)
  2. € 200 als gerichte vrijstelling (0%)
  3. € 500 ten laste van de vrije ruimte (89%)
  4. € 200 ten laste van de vrije ruimte (4%)

Toelichting

Een vergoeding voor een fiets valt niet onder de gerichte vrijstellingen genoemd in artikel 31a Wet LB. De volledige vergoeding van € 500 komt dus ten laste van de vrije ruimte. Als de vrije ruimte verbruikt is, betaalt de werkgever 80% eindheffing over het bedrag.


Meer over de cafetariaregeling en de fiets leest u in paragraaf 4.15 Handboek Loonheffingen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,