Belastingdienst & Maaltijd

In de enquête van de Belastingdienst Forum Salaris vroeg de Belastingdienst u welke maaltijd NIET meer dan bijkomstig zakelijk is. 75% van de 369 deelnemers gaf het juiste antwoord. Hieronder leest u welk antwoord dit is en een toelichting.

De vraag

Welke van onderstaande maaltijden is niet meer dan bijkomstig zakelijk?

  • Een werknemer werkt van 15.00 uur tot 20.00 uur. Om 18.00 uur krijgt hij van zijn werkgever een maaltijd in de kantine. (8%)
  • Tijdens een teamuitje gaan werknemers ’s middags paintballen. Om 17.00 uur gaan ze uit eten. De werkgever betaalt de rekening. (75%)
  • Een werknemer heeft in een restaurant een zakelijke bespreking met een klant. De werkgever vergoedt de lunchkosten. (4%)
  • Een werknemer heeft een studiedag en koopt voor de lunch een broodje in een supermarkt. De werkgever vergoedt de kosten van het broodje. (13%)

Toelichting

De maaltijden tijdens het teamuitje zijn niet meer dan bijkomstig zakelijk. De gerichte vrijstelling voor maaltijden geldt dus niet (artikel 31a, lid 2, onderdeel b). De reden hiervoor is dat het teamuitje een consumptief karakter heeft. Als de werkgever de maaltijden tijdens het teamuitje aanwijst als eindheffingsloon, komen deze ten laste van de vrije ruime.

De andere maaltijden genoemd in de enquêtes zijn wel meer dan bijkomstig zakelijk. Hierop is de gerichte vrijstelling voor maaltijden dus wel van toepassing.

Let erop dat de werkgever deze maaltijden toch aanwijst als eindheffingsloon.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,