Uitslag enquête barbecue

Belastingdienst & barbecue werkplek

Van de 337 deelnemers aan de enquête van De Belastingdienst Forum Salaris over de barbecue op de werkplek koos 40% voor het juiste antwoord. U moet € 6,70 tot het loon van de werknemer rekenen. 28% dacht dat zij niets bij het loon hoefden te tellen.

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een barbecue vindt plaats op de werkplek. De kosten per persoon zijn: eten en drinken € 30 en optreden artiest € 70. De werknemers nemen hun partner mee. Wat rekent u per werknemer tot het loon?

  • € 0 (28%)
  • € 3,35 (19%)
  • € 6,70 (40%)
  • € 100 (10%)
  • € 200 (4%)

Uitleg

Als een barbecue op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

  • Verstrekte consumpties – Nihilwaardering
  • Optreden – Nihilwaardering
  • Verstrekte maaltijden – € 3,35 per werknemer of de partner van de werknemer


Met ‘eten’ wordt in de vraag een maaltijd bedoeld en geen consumptie. Omdat de werknemer zijn partner meeneemt rekent u € 3,35 x 2 = € 6,70 tot het loon van de werknemer.

U kunt ervoor kiezen € 6,70 bij de werknemer te belasten of aan te wijzen als eindheffingsloon. Als u het aanwijst als eindheffingsloon, komt het ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,