Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021

Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021 niet juist is door onjuiste gegevens in uw aangiften, dan kunt u tot en met 1 mei 2022 correctieberichten insturen.

De correcties die u indient na 1 mei neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli.


Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen, terwijl u deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer informatie over Wtl vindt u in hoofdstuk 27 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.

Gerelateerd bericht

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2021

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,