Een goede voorbereiding helpt bij aanvraag TVL

Wil een ondernemer TVL Q4 2021 aanvragen? Dan kan hij zijn aanvraag vast voorbereiden. Door te checken of hij aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld. En over de juiste gegevens beschikt. Zo ja, dan kan RVO de aanvraag snel beoordelen.

Hoe beter een aanvraag is ingevuld, hoe sneller deze door het proces gaat en hoe eerder het geld op de rekening staat.

Ontbrekende informatie

Is de aanvraag niet compleet ingevuld of missen er bijlagen? Dan moeten we vragen om aanvullende informatie. Dat kost tijd. De afgelopen periodes moesten we aanvragen afwijzen omdat gegevens ontbraken. En we deze na een herinnering niet kregen. Vaak gaat de aanvrager dan in bezwaar en krijgen we die gegevens alsnog. Met een goede voorbereiding had deze ondernemer zijn subsidie een stuk eerder kunnen ontvangen. Dit soort situaties willen we voor TVL Q4 2021 graag voorkomen.

TVL-aanvraag voorbereiden

TVL Q4 2021 is vanuit huis zelf online aan te vragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Die moet de ondernemer controleren en zijn deze gegevens nodig:

  • Identificatie: eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD (eigenaar of bestuurder van het bedrijf).
  • KVK-nummer van de onderneming.
  • Contactgegevens.
  • Het bankrekeningnummer van de onderneming.
  • De verwachte omzet van oktober tot en met december 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
  • Welke omzetgegevens nodig zijn voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop het bedrijf voor het eerst is ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Soms zijn extra bijlagen nodig, zoals een derdenverklaring of accountantsproduct.
  • Grote onderneming? Dan horen ook een Verklaring niet in financiële moeilijkheden en een Overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen bij de aanvraag (allebei onderdeel van het formulier).

Een toelichting op deze punten staat op de pagina Aanvraagproces. Bij de veelgestelde vragen staan ook tips over het indienen van een aanvraag.

Accountantsproduct aanvragen

Willen ondernemers TVL Q4 aanvragen voor een bedrag vanaf € 125.000? Dan raden wij ze aan zo snel mogelijk aan te vragen wanneer de regeling opent. Zij moeten namelijk meteen een accountantsproduct toevoegen bij de aanvraag. Het aanvragen van een accountantsproduct kan een paar weken duren.

Meer informatie over een openingsdatum volgt zo snel mogelijk. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een update over de opening.

RVO, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,