Herinnering deelname Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023

Hebt u nog niet meegedaan aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023 van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA)?

Doe dit dan alsnog. U kunt de enquête tot 1 juli 2023 invullen.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk salarismedewerkers en – adviseurs deelnemen om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salarisprofessionals in Nederland. Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering van het vakgebied salarisverwerking. U hoeft niet bij NIRPA geregistreerd te zijn om deel te nemen aan het onderzoek.

De enquête neemt ongeveer 15 tot 20 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan over verschillende facetten van uw functie. Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen in de functie van salarisprofessional
  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied
  • Kennis en vaardigheden van de salarisprofessional
  • Beloning en waardering van de salarisprofessional

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens het NIRPA Congres op 3 oktober 2023. Als u deelneemt aan het onderzoek, ontvangt u een rapport met de nieuwste trends en ontwikkelingen.  

U doet mee via nirpa.nl.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,