Bij de loonaangifte ervaart de salarisprofessional de kwaliteit en tijdigheid van aangeleverde mutaties als belangrijkste knelpunt. Het belangrijkste beleidsthema is de werkkostenregeling. Dit leest u in het ‘Trendonderzoek salarisprofessionals 2021 ’.

Met dit onderzoek geeft NIRPA inzicht in trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied van de salarisprofessionals.

Het trendonderzoek is een onafhankelijk onderzoek van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) naar de functie van de salarisprofessional. Aan dit onderzoek hebben 1081 salarisprofessionals deelgenomen.
De focus van het onderzoek ligt op:

 • ontwikkelingen binnen de functie van de salarisprofessional
 • kennis en vaardigheden van de salarisprofessional
 • beloning en waardering van de salarisprofessional

Voor salarisprofessionals en werkgevers kunnen de uitkomsten van dit onder­zoek handvatten geven om in te spelen op de gesignaleerde trends.

Onderwerpen

Het trendonderzoek bestaat uit de volgende onderwerpen:

 1. Onderzoeksopzet en verantwoording
 2. Kenmerken van de respondenten
 3. Takenpakket
 4. Het effect van de Covid-19 maatregelen
 5. Future of Work
 6. Stelselwijzigingen – wet- & regelgeving
 7. Internationale payroll/grensoverschrijdende arbeid
 8. Professionele ontwikkeling
 9. Loopbaan
 10. Arbeidsvoorwaarden en beloning

Het Trendonderzoek salarisprofessionals 2021 vindt u op nirpa.nl.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,