Standpunt gepubliceerd over eerder uitkeren stamrecht met toepassing van artikel 39f, tweede lid, Wet LB 1964

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van artikel 39f, tweede lid, van de Wet LB 1964.

Aanleiding

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Voor stamrechten die uiterlijk 31 december 2013 zijn toegekend, blijft via het overgangsrecht van artikel 39f van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) het oude regime van toepassing. Het tweede lid van dit artikel biedt de mogelijkheid de waarde van de aanspraak geheel of gedeeltelijk op een eerder tijdstip uit te keren zonder dat dit tot gevolg heeft dat de aanspraak ineens in zijn geheel wordt belast.

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroep in Eerder uitkeren stamrecht.

bedrijven, ondernemers, werkgevers, organisaties, hr zaken, hrm,