Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffingen

Als u een teruggaaf btw wilt verrekenen met de te betalen loonheffingen, gebruik dan het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw’. De Belastingdienst kan uw verzoek dan sneller verwerken.

In de praktijk komt het vaak voor dat werkgevers het verzoek om verrekening doen in de vorm van een brief. Het duurt dan langer voordat de Belastingdienst dit verwerkt heeft. Als u het formulier gebruikt kan de Belastingdienst uw verzoek sneller afhandelen.

Voorwaarden verrekening

Om gebruik te maken van de verrekening teruggaaf btw met de te betalen loonheffingen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf btw wilt verrekenen op tijd gedaan.
  • Het aangiftetijdvak van uw aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw waarvoor u de teruggaaf krijgt. Als het aangiftetijdvak van uw aangifte btw eindigt op 31 december, mag u deze teruggaaf ook verrekenen met de 12e vierwekenaangifte loonheffingen, ook als dat aangiftetijdvak eindigt in november.
  • U hebt geen andere openstaande belastingschulden.
  • U doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekenen met teruggaaf btw’ vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,