Eindejaarscheck loon expats

Controleer of het loon van een (buitenlandse) werknemer, die gebruikmaakt van de 30%-regeling, voldoet aan de inkomensnorm van 2023. Is dit niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

Voor Meer