Tag archief werknemersloon

door100% Salarisverwerking B.V.

Doorsnee werknemer zes keer minder loon als topverdieners

De Loonkloof 2020 gelijk gebleven als in 2019.
                  
De topmensen in de duizend grootste Nederlandse bedrijven verdienden vorig jaar gemiddeld 5,9 keer zoveel als de doorsnee voltijdse werknemer, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Daarmee is de loonkloof even groot als in 2019.

 
Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren. In de handel is de loonkloof het grootst. Daar verdiende de top gemiddeld 11,2 keer zoveel als gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. In het onderwijs is de kloof met 2,4 procent het kleinst. In die sector geldt, samen met de zorg, namelijk de Wet normering topinkomens. Die stelt bepaalde grenzen aan de verloning voor topmensen.
 
Lang was het verschil tussen toplonen en gewone lonen het hoogst in de financiële dienstverlening, maar sinds 2016 is de kloof daar gezakt van 15,7 procent naar 9,3 procent. De loonkloof in zijn geheel zakte ook de afgelopen jaren. Tussen 2010 en 2017 liep hij op van 5,5 tot 6,1 procent, waarna hij opnieuw daalde naar 5,9 procent.

 
Dat er een groot verschil zit op de lonen, betekent ook niet altijd dat de top bijzonder veel verdient. In sommige sectoren, zoals de horeca en de handel, pakt eerder het loon van de werknemers laag uit omdat er bijvoorbeeld veel jongeren werken.
 
Als naar alle bedrijven in Nederland wordt gekeken, blijkt ook dat 252.000 werknemers minstens 100.000 euro per jaar verdienen. Dat is 3 procent van alle werknemers. In 2010 ging dat nog om 133.000 werknemers. Ook het aantal vrouwen dat meer dan 100.000 euro per jaar verdient is toegenomen van 10 naar 18 procent.
 
Mannen zijn nog steeds in de meerderheid aan de top, maar het aantal vrouwen wordt wel groter. In tien jaar tijd steeg het aantal topvrouwen van 17 naar 26 procent. Vooral in de zorg zijn vrouwen in de meerderheid aan de top.
 
 


 
 
Bron: NU
 
 

Gerelateerd

Minimumlonen in de EU, grote verschillen
Minimumloon in 2021, per leeftijd, per dag, per uur
 
 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Wanneer kiezen tussen werknemersloon en eindheffingsloon werkkostenregeling?

Een werkgever moet voor elk afzonderlijk loonbestanddeel een keuze maken tussen individueel loon of eindheffingsloon werkkostenregeling. Op welk moment moet hij deze keuze maken? En wat als hij geen keuze maakt?

In deze handreiking vindt u meer informatie hierover.

Uiterlijk kiezen op genietingsmoment

Een werkgever moet uiterlijk op het genietingsmoment van het loon kiezen hoe hij een bestanddeel van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verwerkt. Hij kan het loon aanmerken als werknemersloon of als eindheffingsloon.

Het genietingsmoment is het moment zodra 1 van de volgende situaties zich voordoet:

  • het loon wordt betaald
  • het loon wordt verrekend
  • het loon wordt ter beschikking van de werknemer gesteld
  • het loon wordt rentedragend
  • het loon wordt vorderbaar en inbaar

De werkgever kan dus niet met terugwerkende kracht het loon aanwijzen als eindheffingsloon. Is er eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.

Dit is alleen anders als er een fout gemaakt is. In die situatie mag de werkgever de keuze aanpassen. Bijvoorbeeld als er met de werknemer een afspraak is gemaakt dat een loonbestanddeel loon voor de werknemer is en het per abuis als eindheffingsloon is verwerkt. U kan de fout herstellen met een correctiebericht. Ook moet u de loonadministratie aanpassen.
 

Geen keuze gemaakt

Heeft de werkgever het loon niet aangewezen als werknemersloon of eindheffingsloon, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat het loon:

  • loon van de werknemer is als het genoten is in een vorig kalenderjaar
  • eindheffingsloon is als het loon genoten is in het lopende kalenderjaar en voldaan is aan de gebruikelijkheidstoets

 

Altijd werknemersloon of eindheffingsloon

Sommige loonbestanddelen zijn verplicht werknemersloon of eindheffingsloon. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2 Handboek loonheffingen.
 

Meer informatie

Hoofdstuk 8.1 Handboek loonheffingen: Hoe werkt de werkkostenregeling.
 

Wetsartikelen

Artikel 13a Wet LB
Artikel 31 Wet LB

 
 
stagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting,belastingdienst,loonheffing,inhoudingsplichtig stageverlener,stagiairs en loonbelastingen, salarisverwerking,salarisverwerkers,loonadministratie,salaris,loon,