Tag archief Werkgeversvereniging AWVN

door100% Salarisverwerking B.V.

Thuiswerken in de hitte is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever?

We zitten midden in een hittegolf terwijl er nu massaal thuis gewerkt wordt.
             
Daar waar de werkgever op de werkvloer wel verantwoordelijk is voor een koele werkplek, geldt dat niet voor thuis blijkt uit navraag bij werkgeversvereniging AWVN en vakbond FNV.

“De werkgever is niet verplicht om voor een koele werkplek thuis te zorgen”, zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN dinsdag. “En hoeft ook de kosten van bijvoorbeeld een ventilator of airco niet te vergoeden.”

Vakbond FNV bevestigt dat. “Niet alle regels die van toepassing zijn op kantoor, gelden voor thuiswerken.” Maar nu door het advies van de overheid in verband met de coronamaatregelen mensen en masse thuiswerken, geven zowel de werkgeversvereniging als de vakbond wel handvatten om het verhitte thuiswerkleed te verzachten.

Zo stellen beide voor dat in overleg de werktijden kunnen worden aangepast. “Bijvoorbeeld werken aan de randen van de dag als het koeler is in je werkruimte”, licht een woordvoerder van FNV toe. Ook adviseren zowel de werkgevers als de vakbond dat werknemers vaker pauze zouden moeten nemen, in een koele ruimte. “En vaker douchen.”

Zonwering wordt in alle gevallen genoemd als een vereiste, maar ook hierbij geldt dat de werkgever niet op hoeft te draaien voor de kosten hiervan. “Hou bijvoorbeeld de gordijnen dicht”, wordt geadviseerd als kostenneutrale oplossing hiervoor.

Als thuiswerkers al kampen met gezondheidsklachten en als gevolg van de hitte meer last hebben, moeten ze overleggen met de bedrijfsarts over wat wijsheid is. “Hij kan de werknemer maatwerkadvies geven”, zegt AWVN.

 

Als het niet te doen is, dan misschien toch naar kantoor

In het Arbobesluit, de uitwerking van de Arbowet waarin regels staan om arbeidsrisico’s tegen te gaan, staan geen concrete gegevens over bijvoorbeeld bij welke temperatuur het nog te doen is om thuis te werken. “In het Arbobesluit staat alleen dat de temperatuur geen schade aan de gezondheid van de werknemers mag veroorzaken.”

 

Meer pauzes

Door de werktijden aan te passen en vaker pauze te nemen, loopt in ieder geval de productiviteit van de werknemers terug. “Een te warme thuiswerkplek zorgt wel voor een lagere productiviteit én een rotgevoel”, zegt de FNV daarover. Op sommige kantoren kunnen werknemers weer mondjesmaat terecht. “Als het echt niet te doen is thuis, kun je misschien afspraken maken om toch op kantoor te werken.”

Bron:Nu
 
 

Gerelateerd

Hitte op je werk?
Werken met warm weer?
Werken in de zon!

 
 
wat te doen in de zon, werken in de zon, werk in de zon, zon en werken,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lonen volgend jaar met ruim 3 procent omhoog

De lonen stijgen volgend jaar harder dan dit jaar .
                 
En dat is opmerkelijk, want de verwachting was dat de lonen juist minder hard zouden stijgen dan de gemiddelde 2,8 procent dit jaar.

Werkgeversvereniging AWVN becijferde op verzoek van het Financieele Dagblad dat de gemiddelde loonstijging volgend jaar uitkomt op 3,1 procent. De werkgeversvereniging houdt bij welke cao’s worden afgesloten en heeft daardoor een goed beeld van de trend op loongebied.
 
minimumjeugdloon, minimaal loon jeugd, jeugdloon,wettelijkminimaalloon, wettelijk minimumloon 2020, wml 2020, minimumloon 2020, minimale loon 2020, loon 2020, salaris 2020, minimale inkomen 2020, het minimum loon 2020, wet en regelgeving loon 2020,
 

In de afgelopen maanden leek de stijgende lijn van lonen in de cao’s die werden afgesproken juist te stagneren. Volgens het Centraal Planbureau, dat het kabinet adviseert, zouden de lonen de komende jaren minder hard gaan stijgen.

 

Loonstijging valt hoog uit

Voor volgend jaar geldt dat alleen nog niet, blijkt uit de analyse van AWVN. De reden: in veel van de recent afgesloten cao’s is afgesproken dat de grootste loonstap pas volgend jaar wordt gezet.

Van de dit jaar afgesloten cao’s hebben bijna 150 een looptijd tot ná 2020. Voor een groep van 924 duizend werknemers betekent dit een loonstijging van gemiddeld 3,4 procent volgend jaar.

Die groep vormt ongeveer een kwart van het aantal werknemers dat onder een cao valt. Dat hun loonstijging met 3,4 procent hoog uitvalt, komt volgens analist Laurens Harteveld doordat in cao’s voor horeca en metaal en techniek ‘opvallend stevige loonstijgingen’ zijn afgesproken.

 

Geldt niet alle beroepen

Dit zijn cao’s waar een grote groep mensen onder valt. Niet voor alle andere beroepsgroepen zal zo’n stijging gelden, daarom is Harteveld voorzichtig. “Veronderstel dat de overige driekwart op gemiddeld 3 procent uitkomt, en dat lijkt me op basis van de huidige gang van zaken heel redelijk, dan kom je voor 2020 gemiddeld op 3,1 procent”, zegt hij tegen de krant.

 

 

Zie ook:

Bedragen minimumloon 2020
Loonstrook wat en hoe in 2020?
loonstijging in cao’s opnieuw boven 3 procent
Loonstijging van 3 procent in zicht!

 
loon, lonen, salaris, salarissen, loonstrook, loonverschillen, loonkloof, minimumloon, wml, wettelijk minimumloon, wettelijk minimumloon, verdienste,

door100% Salarisverwerking B.V.

loonstijging in cao’s opnieuw boven 3 procent

Stijging van het gemiddeld loon 3,04% .

                   
loon, salaris, inkomen,verdienste, werk na inkomen, lonen, salarissen, verloning, loonadministratie,salarisadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerker, loonverwerker,
De gemiddelde loonstijging in nieuw afgesloten cao’s is opnieuw boven 3 procent uitgekomen. In juli bedroeg het gemiddelde 3,04 procent, een lichte stijging ten opzichte van juni, meldt werkgeversvereniging AWVN maandag.
 
loonstijging in cao's opnieuw boven 3 procent, cao loonstijging 2019,

 
AWVN is als adviseur voor werkgevers betrokken bij het grootste deel van de Nederlandse cao’s.

Al langere tijd is duidelijk dat er steeds hogere loonstijging worden afgesproken in nieuwe cao’s. Zo bedroeg de gemiddelde loonstijging van de in januari afgesloten cao’s 2,68 procent.

Vorige maand werden in totaal 23 cao’s afgesloten, iets minder dan gemiddeld in een normale juli-maand. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 168 cao-akkoorden afgesloten, zo’n 40 minder dan gemiddeld in de laatste vijf jaar.

Volgens het AWVN is er vertraging ontstaan door langere onderhandelingen en moesten onderhandelaars de gevolgen van het pensioenakkoord bestuderen. De werkgeversvereniging verwacht dat de achterstand de komende maanden wordt ingelopen.
 

Gerelateerd:

22% van Nederlandse werknemers te weinig loon!
Loonstroken hebben nog veel fouten in vakantiebijslag
Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019
Wat is loonadministratie?
 
 
salaris, loon. inkomen, geld, salarisstrook, loonstrook,, loonadministratie,salarisverwerking, salarisstrook,lonen wettelijk, salaris wettelijk

door100% Salarisverwerking B.V.

Stijging lonen gaan het hardst sinds crisis

Sinds de financiële crisis in 2008 stijgen momenteel de lonen van werknemers het hardst.

           

Dat valt op te maken uit de cijfers van de werkgeversvereniging AWVN op basis van de recent afgesloten cao’s. Werkgevers verwachten dat deze trend de komende tijd nog aanhoudt.

 
berekening,rekenen, vakantiegeld loonheffingen, vakantiebijslag, vakantie toeslag, vakantie uren,
 
In de cao’s die deze maand zijn afgesloten, stijgen de lonen gemiddeld met 3,13 procent, het hoogste niveau sinds 2008. Woordvoerder van AWVN Jannes van der Velde verwacht dat de loonstijgingen voorlopig op het huidige niveau blijven. De wat zwakkere economische situatie in Nederland heeft volgens hem pas over één tot anderhalf jaar effect. “Er zit een behoorlijk aantal maanden tussen voordat we lagere loonafspraken zien.” Hij verwijst naar de loonstijgingen tijdens de crisis die omhoog liepen tot november 2008 en pas structureel daalden tegen het eind van 2009.

De lonen stijgen het hardst bij de overheid, de zorg, de chemie, de voedingsindustrie en de metaalsector. Werknemers in de landbouw gaan er in doorsnee het minst op vooruit.
 
Bron:ANP
 
 
Zie ook:
Lonen volgend jaar echt hoger!
Lonen flink gestegen in februari!
Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019
Minimumloon 2019
 
 

online salarisverwerking,online loonadministratie, online salarisverwerkers, online loonverwerking, online salarisadministratie, online personeelszaken, online ESS, salaris online, loon online, online loonstrook,

door100% Salarisverwerking B.V.

Doorwerken ondergeschoven kind in cao-overleg

Volgens Werkgevers organisatie AWVN.

                                 

Werkgeversvereniging betreurt het dat vakbond FNV inzet op korter werken voor ouderen. ‘Op de huidige krappe arbeidsmarkt is dat doodzonde’

stijging pensioenleeftijd, AOW-leeftijd verhoogd,

Ondanks uitzonderlijke personeelstekorten maken werkgevers en werknemers bedroevend weinig afspraken waardoor oudere werknemers langer en met plezier aan het werk kunnen blijven. Vooral onder aandrang van vakbond FNV ligt er in cao-onderhandelingen te veel nadruk op hoger loon, zegt Gerard Groten, directeur van werkgeversvereniging AWVN, die is betrokken bij de meeste cao’s. En als het over de zogeheten ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers gaat, geeft de bond prioriteit aan korter werken en andere maatregelen om ouderen te ontzien.

Maatregelen om oudere werknemers langer en gezonder aan het werk te laten blijven, kunnen volgens Groten helpen tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden. ‘Het is doodzonde dat innovatie van de arbeidsmarkt stilstaat. In Duitsland blijft de groei nu al onder het potentieel door krapte op de arbeidsmarkt en in Nederland staat dat te gebeuren’.

Duurzaam inzetbaar

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de afgelopen maanden werkgevers en werknemers herhaaldelijk opgeroepen meer te doen aan duurzame inzetbaarheid. Dat zou een betere oplossing zijn voor werknemers die moeite hebben om langer door te werken, dan morrelen aan de verhoging van de AOW-leeftijd. In die discussie wil Groten zich niet mengen, maar hij constateert wel dat er nog te weinig gebeurt.

In de bijna 200 nieuwe cao’s die het afgelopen halfjaar zijn afgesloten, hebben werkgevers en werknemers volgens de AWVN iets meer afspraken gemaakt over ‘duurzame inzetbaarheid’ dan vorig jaar. Maar in een op de drie gevallen gaat het om zogenaamde studieafspraken, de afspraak om erover na te denken, niet om concrete acties. ‘Op potentiële oplossingen zitten we niet te wachten’.

Waarop dan wel? ‘Werknemers moeten meer zelf aan het stuur zitten, zelf een beeld kunnen vormen van hun verdere carrière. Dat kan bijvoorbeeld door ze eens in de vijf jaar een loopbaan-APK aan te bieden en daar ook gevolg aan te geven. Bijvoorbeeld met scholing’.
loopbaan-APK aan te bieden en daar ook gevolg aan te geven.

Generatiepact

Vakbond CNV is daar ontvankelijker voor dan de FNV, signaleert Groten. De grootste bond hamert, behalve op 3,5% meer loon, op het ‘generatiepact’.
Ouderen gaan dan korter werken, grotendeels met behoud van loon en pensioen, zodat meer jongeren een vaste baan kunnen krijgen. Groten: ‘In specifieke situaties kun je je dat best voorstellen, maar op een krappe arbeidsmarkt is dat het paard achter de wagen spannen’.

Loopbaanplanning

Volgens de FNV is een generatiepact wel degelijk toekomstgericht. ‘Wij merken dat veel werkgevers geïnteresseerd zijn in afspraken hierover’, aldus een woordvoerder. Maar tot dusver zijn er slechts in één op de tien cao’s afspraken over gemaakt. Voor scholing is er volgens haar te weinig geld. ‘Daar kun je zeker niet van omscholen’.

Maar dat beeld herkent Groten niet. ‘Budgetten zijn soms verrassend groot,daar ligt het niet aan. Maar een generatiepact kost ook veel geld, dat je beter kunt besteden. In plaats van mensen een dag korter te laten werken, kun je beter kijken hoe je ze in een baan krijgt waar ze het wel volhouden’.

Deeltijdpensioen

Er zijn volgens de AWVN-directeur best beroepen waarin mensen de pensioengerechtigde leeftijd niet kunnen halen, maar dat gaat om kleine aantallen, die worden ‘overbelicht’. ‘Dat moet je oplossen met maatwerk en zeker niet institutionaliseren met ‘VUT-achtige’ regelingen, zoals een generatiepact’. De inmiddels afgeschafte vervroegde uittredingsregel stelde werknemers in staat rond hun 60ste te stoppen.

Groten ziet liever dat meer werknemers die eerder willen stoppen dat zelf betalen door met deeltijdpensioen te gaan. Berichten over lege pensioenpotten hebben veel mensen onnodig bang gemaakt. Daardoor onderschatten ze hun financiële armslag. ‘Door ze persoonlijk financieel advies te geven, krijgen ze beter inzicht in hun situatie. Dat blijkt goed te werken’.

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040