Lage premie AWf mogelijk bij overeenkomst met meerdere arbeidsomvangen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand, is geen oproepcontract meer. Dit is het gevolg van een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor Meer