Per 1 september 2021 kunt u de WBSO-aanvraag alleen nog indienen via het nieuwe aanvraagportaal. Op dit portaal logt u in met een eHerkenningsmiddel niveau 3 (eH3). Het huidige aanvraagportaal (eLoket) wordt gesloten.

Voor Meer