Per 1 september 2021 kunt u de WBSO-aanvraag alleen nog indienen via het nieuwe aanvraagportaal. Op dit portaal logt u in met een eHerkenningsmiddel niveau 3 (eH3). Het huidige aanvraagportaal (eLoket) wordt gesloten.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. U dient de eigen aanvraag in. Hiervoor heeft u een eigen eHerkenningsmiddel niveau 3 (eH3) nodig.
  2. U hebt een intermediair of tussenpersoon. De intermediair heeft van u een ketenmachtiging nodig.
  3. U bent intermediair of tussenpersoon. Wilt u een aanvraag voor uw klanten indienen, dan kunt u inloggen met uw eH3. Hiervoor is een ketenmachtiging nodig.

Meer informatie leest u op rvo.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL