Wetsvoorstellen voor Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk de voorlopige inhoud van het pakket Belastingplan 2024 bekend gemaakt. Het pakket bestaat uit twaalf wetsvoorstellen. Vanwege de val van het kabinet is het niet zeker of alle twaalf wetsvoorstellen op Prinsjesdag ingediend zullen worden.

Voor Meer