Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’er verplicht

Betere bescherming voor zelfstandigen en een verbod op een nulurencontract. Het kabinet wil de arbeidsmarkt aanpakken met meerdere nieuwe regels. 

Voor Meer