Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’er verplicht

Betere bescherming voor zelfstandigen en een verbod op een nulurencontract. Het kabinet wil de arbeidsmarkt aanpakken met meerdere nieuwe regels. 

Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. 

Een (vast) contract moet het uitgangspunt worden voor mensen die langere tijd hetzelfde werk doen. Daarom krijgen mensen met een oproepcontract voortaan een basiscontract met een vast aantal uur en wordt het nulurencontract verboden.

Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger, zegt Van Gennip. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. Nu is dat nog zes maanden.

Verplichte AOV

Zelfstandigen worden verplicht om een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dat wordt volgens Van Gennip “een betaalbare” verzekering waarmee zelfstandigen een vangnet krijgen.

Ook krijgen ondernemers sneller duidelijkheid over zieke werknemers, zegt de minister. Na een jaar moet duidelijk worden of iemand terugkeert of dat er vervanging kan worden geregeld. 

Minder premie

Vooral kleine ondernemingen zijn minder wendbaar als één van de werknemers onverhoopt langdurig ziek wordt. Deze werkgevers blijven nu lang in onzekerheid of een zieke werknemer nog terugkeert, waardoor zij lange tijd geen vervanger in (vaste) dienst kunnen nemen“, aldus Van Gennip.

Voor ondernemers worden ook de kosten van de ww-premie beperkt, specifiek voor overwerk bij grote vaste contracten. Ook het vaste basiscontract gaat onder de lage ww-premie vallen.

Personeelsbehoud bij crisis

Er komt ook een regeling waarmee ondernemers personeel kunnen behouden als er sprake is van een calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt. Bijvoorbeeld zoals die er was tijdens de coronapandemie.

Werknemers kunnen dan tijdelijk en maximaal zes maanden op een andere plek werken, of minder gaan werken met behoud van het recht op een werkloosheidsuitkering.

Zo behoudt de werknemer een baan en inkomen en kan de werkgever de crisisperiode overbruggen“, zegt de minister. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Per 1 januari 2025 moet er wetgeving zijn, aldus de minister.

Flexibilisering

Met de aanpassingen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Eerder gaven Sociaal Economische Raad (SER) en de commissie-Borstlap hier ook al advies over.

De commissie waarschuwde drie jaar geleden voor een doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarin tijdelijke contracten en zzp’ers de dienst uitmaken.

Haast maken

Juist omdat het advies van de commissie al drie jaar oud is, dringt vakbond FNV aan op het maken van haast met de maatregelen. 

Voor mensen die geen zekerheid van werk en inkomen hebben, telt elke dag. Nu is het dan eindelijk zo ver dat de praktische voorstellen worden overgenomen. Laat het kabinet en parlement nu dan ook snel doorpakken“, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Volgens ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW omvat het beleid ‘een goed evenwicht’ tussen de belangen van ondernemers en werkgevers.

Rond de loondoorbetaling bij ziekte krijgen met name kleinere werkgevers eerder duidelijkheid of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Na jaren van discussie is dat een goede stap vooruit“, zegt voorzitter Ingrid Thijssen.

Bron: RTL Z, NU

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,