Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 1 januari 2022 een vraag en antwoord (V&A) aangepast. Dit V&A behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon.

Voor Meer