Standpunt gepubliceerd over artikel 6, lid 6, Wet LB. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 6, lid 6, van de Wet op de loonbelasting 1964 (verleggingsregeling) bij een buitenlandse werkgever die een werknemer in dienst heeft die in Nederland sociaal verzekerd is.

Voor Meer