Voor een student of scholier met een vakantiebaantje kan het voordelig zijn om de studenten- en scholierenregeling te laten toepassen. Bij gebruik van deze regeling mag de werkgever de kwartaaltabel toepassen. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen, waardoor de student mogelijk meer nettoloon overhoudt.

Voor Meer