Tag archief TVL

door100% Salarisverwerking B.V.

TVL Q1 2021 voor startende ondernemingen hoe en wat?

Bent u starter en heeft u nu een probleem met de vaste lasten door de coronacrisis?
            
RVO heeft een video dat in het kort laat zien wat TVL Q1 2021 Startende ondernemingen precies inhoudt. Handig voor als u nog moet aanvragen.

(Zie hier)
 
start , hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

Aanvragen is mogelijk tot 12 juli (17:00 uur).

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Starters TVL-regeling

Om nog meer ondernemers te helpen, is op 27 mei een speciale TVL-regeling voor starters geopend. Bedoeld voor alle ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U kunt een beroep doen op deze regeling als uw bedrijf niet aan huis is gevestigd, of een eigen opgang heeft.

Als u in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies heeft geleden, vergeleken met het derde kwartaal van 2020. Als u geen onderdeel bent van een groep ondernemingen die al bestond voor 1 oktober 2019. En als uw berekende vaste lasten minimaal 1.500 euro per kwartaal zijn.

RVO berekend dit met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten.
 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Dan vergoedt de startersregeling 85% van uw vaste lasten.

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Vraagt u meer dan 25.000 euro aan en bent u geregistreerd bij de KvK na 15 maart 2020?

Voeg dan een verklaring toe aan uw aanvraag van een deskundige derde, zoals een accountant of administratiekantoor.

U kunt de startersregeling aanvragen via rvo.nl/tvl. Uw aanvraag moet voor 12 juli, 17.00 uur bij RVO binnen zijn.
 
 
Bron: RVO
 
 
Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

door100% Salarisverwerking B.V.

Opening TVL Q2 2021 stap dichterbij

Update: eerste informele aankondiging bij de Europese Commissie over de belangrijkste wijzigingen in de steunregeling is goed verlopen.
   
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan nu door met de 2e stap: het officieel voorleggen van de aangepaste subsidieregeling voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Dit is de notificatiefase.

De opening van TVL Q2 2021 ligt daarmee op koers voor de 2e helft van juni.

 

Aanpassing referentieperiode en maximale steun

De keuze uit 2 referentieperiodes en de eenmalige verhoging van het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen (niet-mkb) vormen de belangrijkste wijzigingen voor TVL Q2 2021. Dit zijn ingrijpende wijzigingen met als doel zoveel mogelijk ondernemers te steunen. In de volgende stap keurt de Europese Commissie de complete subsidieregeling voor TVL Q2 2021 goed. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant. Tenslotte opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regeling voor ondernemers. Stapsgewijs ziet het proces naar opening van TVL Q2 2021 er als volgt uit:

Proces opening TVL Q2

StapGebeurtenisVoltooid
1Tweede Kamer gaat akkoord TVL Q2 2021Ja
2Belangrijkste wijzigingen van TVL Q2 2021 voorleggen aan Europese CommissieJa
3Nederland mag aangepaste subsidieregeling TVL Q2 2021 officieel voorleggen aan Europese CommissieJa
4Definitieve versie regeling voor akkoord naar BrusselJa
5Europese Commissie akkoord met definitieve versie TVL Q2 2021
6Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat akkoord met publicatie TVL Q2 2021
7Publicatie TVL Q2 2021 in de Staatscourant
8RVO opent TVL Q2 2021 voor aanvragen

 

Informatie over de werkelijke openingsdatum

Eerder lieten we weten dat TVL Q2 2021 in de 2e helft van juni opent. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update.
 
Inmiddels abonneerden al ruim 41.000 ondernemers zich om op de hoogte te blijven van de opening van TVL Q2 2021. Het volgende bericht aan deze ondernemers gaat dan ook over de openingsdatum.

 
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Bijlagen bij aanvraag TVL Q1 Grote ondernemingen vereenvoudigd

Voor de TVL Q1 Grote ondernemingen 2021 levert een ondernemer een aantal bewijsstukken aan bij de aanvraag.
        
Op de site van rvo.nl stonden een paar templates er voor. Deze bleken helaas niet goed bruikbaar.

We hebben de templates vervangen door documenten die eenvoudiger zijn in te vullen.

 

4 bijlages bij elke aanvraag

Bij elke aanvraag stuurt een ondernemer in ieder geval deze bewijsstukken mee:

  • Verklaring niet in financiële moeilijkheden
  • Lijst met verbonden ondernemingen op het moment van aanvraag
  • Lijst met verbonden ondernemingen in de referentieperiode
  • Lijst met verbonden ondernemingen in de subsidieperiode

 
De documenten zijn nu makkelijker in te vullen. Ook er is voor elke lijst een document (voorheen was er maar 1).

 

Opslaan met KVK nummer in bestandsnaam

Na het invullen slaat de aanvrager het document op als pdf. Het is de bedoeling bij het opslaan het KVK nummer in te vullen waar nu ‘KVK nummer aanvrager’ in de bestandsnaam staat. De opgeslagen bestandsnaam is dan bijvoorbeeld: 12345678_TVL Q1 GO_aanvraag.pdf.
 
 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het aanvragen staat op de pagina Aanvraagproces TVL Q1 2021 Grote ondernemingen.
 
 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

TVL en NOW samen aanvragen?

Vanwege coronamaatregelen zijn er voor ondernemers diverse financiële tegemoetkomingen.
             
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn daar 2 belangrijke van. Maar deze subsidies kunnen bedrijven niet altijd tegelijk aanvragen.

 
TVL, tvl-regeling, rijksoverheid- RVO -overheid-kabinet-2021
 
Heeft een onderneming TVL en NOW aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat deze geen recht meer heeft op de NOW. De TVL telt namelijk mee als omzet voor de NOW.

 

Hoge vaste lasten

Het gaat vooral om bedrijven in een sector met:

  • een hoog vaste lasten percentage (34% of meer);
  • én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt.

Ondernemingen lopen dan het risico dat ze de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel moeten terugbetalen. Wij raden hen aan contact op te nemen met hun boekhouder of accountant. Die weet welke mogelijkheden er zijn en hier het best passen.
 
 

Meer informatie

Op rijksoverheid.nl/financiële-regelingen vindt u een overzicht van alle steun voor ondernemers. Specifieke vraag over de TVL? Bekijk RVO veelgestelde vragen. Of neem contact met RVO op, via e-mail, chat of telefoon.
 
 
 
 
MKB, ZZP, ondernemers, werkgevers, bedrijven, werkgeverschap, maatschappijen, organisaties, rijksoverheid, Overheid, belastingen, Belastingdienst, personeelszaken, personeelsdiensten,

door100% Salarisverwerking B.V.

TVL in de grote steden

In elke gemeente vragen ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan.
               
Op de RVO overzichtskaart is per gemeente te zien hoeveel aanvragen al zijn gedaan en toegekend.

 

Grote 4

In stedelijke gebieden ligt het aantal hoger dan in niet-stedelijke. In de zogeheten Grote Vier stond het er op 27 april zo voor:
Amsterdam:
Aantal aanvragen: 28.091
Aantal toegekend: 23.604

Rotterdam:
Aantal aanvragen: 9.825
Aantal toegekend: 7.676

Den Haag:
Aantal aanvragen: 10.564
Aantal toegekend: 7.593

Utrecht:
Aantal aanvragen: 5.016
Aantal toegekend: 4.208

 

Elke gemeente in Nederland

In de viewer Regionale spreiding TVL is per gemeente het aantal aanvragen en toekenningen te zien. In de legenda staat voor hoeveel aanvragen elke kleur op de kaart staat.
 
overzichtskaart per gemeente TVL aanvragen

door100% Salarisverwerking B.V.

Controleren aangifte dit jaar extra belangrijk!

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020.
     
Dat kan voor veel particulieren en ondernemers een jaar zijn geweest met veel veranderingen, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Als dat het geval is, dan raadt de Belastingdienst aan de vooraf ingevulde belastingaangifte extra goed te controleren. Voor ondernemers wordt in de aangifte rekening gehouden met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis.

Bij circa 8,3 miljoen mensen viel de afgelopen periode een blauwe envelop op de mat: 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen een brief om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat kan tot 1 mei. Iedereen die dat vóór 1 april doet, hoort vóór 1 juli of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Net als in voorgaande jaren maakt de Belastingdienst aangifte doen zo makkelijk mogelijk. Steeds meer gegevens zijn vooraf ingevuld, dit jaar in totaal ruim 212 miljoen (zie ook de infographic). Dit helpt mensen om tijdig aangifte te doen en het verkleint de kans op onbewuste fouten. Het goed controleren van de gegevens in de aangifte en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk.

1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

 

Veranderingen in persoonlijke situatie

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Zo sloten in 2020 meer mensen dan ooit hun hypotheek over en nog nooit vroegen zoveel mensen een hypotheek aan.

Deze aangifte kijkt terug op een bijzonder jaar. Door de coronacrisis kan er in 2020 voor veel mensen nogal wat veranderd zijn, zoals verlies van inkomen. Het kan ook voorkomen dat iemand bijvoorbeeld voor de eigen woning een betaalpauze met zijn geldverstrekker heeft afgesproken. Dan moet je extra opletten bij de rubriek renteaftrek. Meestal kan rente die niet in het belastingjaar zelf is betaald ook niet worden afgetrokken. Of het toch kan worden afgetrokken hangt af van de afspraak met zo’n geldverstrekker.

“De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen anders. In sommige gevallen hebben wij zicht op die gevolgen, bijvoorbeeld als je als ondernemer gebruik hebt gemaakt van bepaalde steunmaatregelen”, zegt Heleen Bisschoff – Moonen, bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de aangiftecampagne. “Maar we kunnen niet alles weten over de situatie van mensen en het effect daarvan op de aangifte. Daarom vragen we iedereen de gegevens in de aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen.”

 

Steunmaatregelen in de aangifte

Veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Voor hen is tijdig aangifte doen dit jaar belangrijker dan ooit. Tijdig aangifte doen kan sommige ondernemers een financieel duwtje in de rug geven. Als ondernemer kun je door de coronacrisis een negatief inkomen hebben over 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten. In dat geval verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positief inkomen van de drie voorgaande jaren. Ondernemers kunnen daardoor belasting terugkrijgen.

De Belastingdienst houdt verder in de aangifte rekening met een aantal ontvangen steunmaatregelen. De overbruggingsregelingen (TOZO en TOFA) zijn al vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers hoeven de gegevens over deze uitkeringen alleen goed te controleren – en indien nodig aan te passen. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op rubrieken die gaan over de tegemoetkomingen (TOGS en TVL), die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen. Daarnaast bevat de aangifte een verwijzing naar het versoepelde urencriterium.

 

Hulp bij aangifte

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat aangifte doen zo eenvoudig mogelijk is, maar begrijpt ook dat dit voor sommige mensen niet gemakkelijk kan zijn.

Hulp bij aangifte is voor iedereen dichtbij. De Belastingdienst helpt iedereen op een manier die bij ze past: via de website, sociale media of telefonisch. Op belastingdienst.nl/aangifte staan de antwoorden op de meeste vragen en via de BelastingTelefoon en sociale media kunnen mensen hun vragen stellen.

Wie hulp van anderen nodig heeft bij het invullen van de aangifte kan terecht bij veel maatschappelijke organisaties, zoals sociaal werkers, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. En natuurlijk ook bij de Belastingdienst zelf, voor telefonische hulp bij het invullen van de aangifte. Meer informatie over hulp bij aangifte is te vinden op belastingdienst.nl/hulp. Ondernemers kunnen een beroep doen op fiscaal dienstverleners.

 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,