30 juni 2022, einde mogelijkheid TVL-verlening

419.121 keer TVL uitgekeerd

Tot en met 30 juni zijn 419.121 voorschotten verleend aan 151.514 ondernemers. Zo werd bijna € 8 miljard uitgekeerd aan Tegemoetkoming voor de Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers.

Deze ondernemers maakte dus gemiddeld 2,8 keer gebruik van een TVL regeling. Deze voorschotten zijn verleend in 8 openstellingen van de TVL onder het tijdelijk EU steunkader.

Einde tijdelijk EU steunkader

Gisteren, op 30 juni, liep het tijdelijk EU steunkader af. Vanaf  vandaag, 1 juli mogen er geen TVL aanvragen meer worden verleend. Ook worden onder dit steunkader geen nieuwe regelingen of bestaande regelingen met aanpassingen meer opengesteld. Het tijdelijk EU steunkader maakte het uiteindelijk mogelijk om liquiditeitssteun te verlenen tot een maximum van € 2.300.000 per onderneming (of groep ondernemingen) in coronatijd. Voor landbouw en visserij gold een ander plafond. RVO heeft alle ondernemers die een aanvraag hebben ingediend, en die in aanmerking kwamen voor TVL, nog voor deze deadline een verleningsbesluit kunnen sturen.

In totaal kwamen er 462.271 aanvragen binnen en zijn er 419.121 voorschotten uitgekeerd . Het bedrag kan oplopen tot € 10 miljard als alle subsidies definitief zijn vastgesteld.

Zo snel mogelijk zo veel mogelijk ondernemers van geld voorzien

49% van de ondernemers had binnen één week een besluit op de aanvraag en 71% binnen drie weken. RVO heeft 96% van alle subsidieaanvragen binnen de termijn van acht weken afgehandeld. 61% van de ondernemers had binnen twee weken na de aanvraag het geld op zijn bankrekening staan. De gemiddelde omzetderving bij de toegekende aanvragen is 66%.

De meeste TVL-subsidie ging naar de volgende branches:

  1. Eet- en drinkgelegenheden.                   € 1.957 miljoen
  2. Landbouw                                                 €   881 miljoen
  3. Logiesverstrekking                                    €   818 miljoen
  4. Detailhandel                                              €   752 miljoen
  5. Groothandel en handelsbemiddeling   €   733 miljoen

Maatwerk: Nog 12000 ondernemers extra geholpen voor 1 juli

RVO heeft alles op alles gezet om elke ondernemer die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen nog voor 1 juli TVL te verlenen. Ook brancheorganisaties zijn hierbij behulpzaam geweest. Daarbij ging het om de zoektocht naar ondernemers die vanwege bijzondere overmachtsituaties niet eerder een aanvraag hadden ingediend.

In veel gevallen moesten ondernemers nog stukken aanleveren voor er verleend kon worden. RVO heeft al deze ondernemers (meerdere keren) persoonlijk benaderd om de aanvraag compleet te krijgen en te kunnen verlenen vóór 1 juli. Door dit maatwerk zijn 12.000 ondernemers alsnog geholpen. Op donderdag 30 juni heeft RVO alle verleningen kunnen afronden.

Vaststellingen

Bijna 70% van alle verleningsbesluiten zijn inmiddels vastgesteld. Vaststellingsbesluiten en besluiten op een bezwaar kunnen wel nog na 30 juni worden genomen. Bij een verleningsbesluit krijgt de ondernemer op basis van zijn geschatte omzetverlies een voorschot van 80%. Als de werkelijke omzet bekend is, wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Als het werkelijke omzetverlies gelijk is aan het geschatte verlies, ontvangt de ondernemer de resterende 20%. Is het werkelijk omzetverlies hoger, dan ontvangt de ondernemer meer dan 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt de ondernemer minder dan 20% of moet er zelfs een deel worden terug betaald.

Startersregeling 2022

Op 7 juni jl. is de TVL-Startersregeling opengesteld, tot 2 augustus 17:00 uur kunnen aanvragen worden ingediend. Deze regeling wordt, door het aflopen van het tijdelijk EU steunkader, verleend op basis van de-minimisverordeningen. De steunmogelijkheden onder deze verordeningen zijn veel beperkter, maar zijn een goede basis voor een relatief kleine regeling als de TVL-startersregeling. 

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL