Handreiking geeft meer zicht op totale kosten personenauto’s

Voor de autobranche is nu een nieuwe handreiking beschikbaar. Deze brengt de totale kosten van verschillende types personenauto’s beter in beeld. De handreiking is bestemd voor vakspecialisten in de autobranche om consumenten beter te informeren.

Voor Meer