Vanaf 2014 hoeft in een stamrechtovereenkomst geen afkoopverbod meer te zijn opgenomen. Een bestaande stamrechtovereenkomst mag dus worden gewijzigd om daar de mogelijkheid van (gedeeltelijke) afkoop in op te nemen.

Voor Meer