Vanaf 2014 hoeft in een stamrechtovereenkomst geen afkoopverbod meer te zijn opgenomen. Een bestaande stamrechtovereenkomst mag dus worden gewijzigd om daar de mogelijkheid van (gedeeltelijke) afkoop in op te nemen.


De reden hiervoor is dat het vanaf 2014 toegestaan is om het loonstamrecht vervroegd in 1 keer of in delen op te nemen.

Dit staat in een vraag en antwoord op belastingdienstpensioensite.nl.


Let op!

Vanaf 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Een (ex-)werknemer kan er dus niet meer voor kiezen om een ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een vrijgesteld stamrecht.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet, pensioen