Voor 5 sectoren bestaat een hoog en een laag percentage sectorpremie. Per werknemer bekijkt u welk percentage u moet toepassen. U beoordeelt dit aan de hand van de arbeidsovereenkomst. Waar u op moet letten, leest u in deze handreiking.

Voor Meer