Saneringsakkoord voor ondernemers met schulden

Als u uw belastingschuld en andere schuldeisers niet kunt betalen, dan kunt u onder voorwaarden een saneringsakkoord met alle schuldeisers sluiten. Dit betekent dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat zij gedeeltelijk afzien van hun vordering na betaling van het akkoordbedrag.

Voor Meer