Saneringsakkoord voor ondernemers met schulden

Als u uw belastingschuld en andere schuldeisers niet kunt betalen, dan kunt u onder voorwaarden een saneringsakkoord met alle schuldeisers sluiten. Dit betekent dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat zij gedeeltelijk afzien van hun vordering na betaling van het akkoordbedrag.

Update 5 september 2023

De Belastingdienst is door de coronacrisis tijdelijk soepeler omgegaan met 1 van de voorwaarden in het saneringsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat het voor de andere schuldeisers gunstiger is om mee te werken aan een saneringsakkoord. De periode van deze tijdelijke versoepeling is verlengd van 1 oktober 2023 naar 1 april 2024.

Voorwaarde

Om welke voorwaarde gaat het? Normaal geldt dat de Belastingdienst in het saneringsakkoord ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangt van het percentage dat andere schuldeisers krijgen betaald. Deze voorwaarde is tijdelijk versoepeld in de periode tot 1 april 2024. 

Dat betekent dat de Belastingdienst tot 1 april 2024 genoegen neemt met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage dat aan andere schuldeisers wordt aangeboden.

U kunt tot 1 april 2024 bij een verzoek om sanering nog gebruikmaken van deze versoepelde voorwaarde. 

Meer informatie

Meer informatie hierover leest u op belastingdienst.nl.

RVO, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,