Standpunt gepubliceerd

over salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de salderingsregeling voor reiskostenvergoedingen in het geval van opvolgende arbeidsovereenkomsten.

Voor Meer