Standpunt gepubliceerd

over salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de salderingsregeling voor reiskostenvergoedingen in het geval van opvolgende arbeidsovereenkomsten.

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten.

Wat is salderingsregeling arbeidsovereenkomsten?

De Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten is een regeling die betrekking heeft op de saldering van reiskostenvergoedingen bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Deze regeling is van toepassing wanneer een werknemer na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met dezelfde werkgever.
In het geval van de Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt de saldering van reiskostenvergoedingen toegepast op basis van de cao aan het einde van het kalenderjaar¹. Dit betekent dat de werknemer geen keuze heeft in de toepassing van deze regeling. De werkgever past deze salderingsregeling toe door alle reiskostenvergoedingen aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de zin van artikel 31, eerste lid, onderdeel f, Wet LB 1964.
Meer informatie over de Salderingsregeling bij opvolgende arbeidsovereenkomsten en de toepassing ervan vind je hier.
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,