Motiveer bezwaar tegen Whk op tijd

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de beschikking Whk maar dit bezwaar nog niet gemotiveerd? Bijvoorbeeld omdat u wacht op de instroomlijsten? Dan krijgt u van de inspecteur 4 weken de tijd om uw (voorlopige) bezwaar te motiveren. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan krijgt u nog een uiterste termijn van 2 weken.

Voor Meer