Onjuist premiepercentage Whk 2024 voor eigenrisicodragers WGA en ZW

Wordt u per 1 januari 2024 eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en/of voor de Ziektewet (ZW)? Of eindigt uw eigenrisicodragerschap per 1 januari 2024?

Dan heeft de Belastingdienst daar in 1e instantie geen rekening mee gehouden in uw beschikking. In dat geval hebt u een nieuwe beschikking met het juiste gedifferentieerde premiepercentage Whk voor 2024 gekregen.

Voor werkgevers die per 1 januari eigenrisicodrager worden, is de premiecomponent WGA en/of ZW 0%. Voor werkgevers bij wie het eigenriscicodragerschap stopt per 1 januari, geldt voor de component WGA en/of ZW het sectorpercentage of een individueel berekend percentage.

Wat kunt u doen?

Hebt u geen nieuwe beschikking gekregen en denkt u dat het gedifferentieerde premiepercentage Whk niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt daarvoor het formulier ‘Bezwaar loonheffingen’ gebruiken.

Bron: belastingdienst.nl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,