Bij de Belastingdienst heeft u veel vragen gesteld over hoe u de afkoop van pensioen in eigen beheer moet verwerken in de aangifte loonheffingen. U wilde vooral weten of de hoge of lage Zvw van toepassing was op de afkoop en welke code aard inkomstenverhouding u moest gebruiken. Intern was hier ook veel onduidelijkheid over waardoor de Belastingdienst deze vragen niet kon beantwoorden.

Voor Meer